Lekcie

Súkromné lekcie

Dni kedy sme k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Dôležité informácie o Angličtina – individuálny kurz

Angličtina – individuálny kurz sa predpláca na 24 vyučovacích hodín. 1 hodina je 22€.
1 lekcia má 2 vyučovacie hodiny (2×45 min).
Intenzitu kurzu si určujete sami. Ak zvolíte intenzitu 1 lekcia týždenne, kurz bude trvať 3 mesiace.

 

Výhody individuálneho kurzu vo Freedu:
1. deň a čas si môžete zvoliť podľa vašich časových možností (v priebehu šk. roka sa najžiadanejšie poobedné časy rýchlo obsadia, ale aj napriek tomu sa vám vždy snažíme maximálne vyjsť v ústrety),
2. ak nám oznámite zrušenie hodiny do 4 hodín pred jej začiatkom, hodinu vám bezplatne preložíme, nepočíta sa ako odučená,
3. osobný prístup lektoriek a lektorov umožňuje flexibilne prispôsobovať  lekcie vašim požiadavkám a schopnostiam – zvoľte si termín, intenzitu či charakter obsahu kurzu.

Pre prihlásenie sa kurzu vyplňte prihlášku na kurz. Po vyplnení a odoslaní prihlášky sa vám spätne ozveme s ďalšími podrobnosťami ohľadom spôsobu platby a dostupných termínov.

Platiť môžete aj prostredníctvom zamestnaneckého programu Benefit Plus.

 

Voľné termíny pre váš individuálny kurz:
Vyberte si niektorý z termínov uvedených v tabuľke. Sú tu rozhrania časov, ktoré pravidelne aktualizujeme. Hlavne v mesiacoch november – apríl kedy je najväčší záujem o naše kurzy, prebiehajú na všetkých troch pobočkách v ostatných časoch hlavne skupinové kurzy. Veríme, že Vám tento prehľad pomôže vybrať si termín, ktorý vám vyhovuje. V prípade, že tu nenájdete pre vás vyhovujúci čas, napíšte nám mail, alebo zavolajte, budeme sa snažiť nájsť spoločne riešenie, aby sme vám vyhoveli.

 

Tabuľku nájdete v časti REGISTRÁCIA.Skupinové lekcie

Trvanie lekcie: 45 min.

Level: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina: dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 5 Max: 8


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 - -

Popis lekcie:

Dôležité informácie:

Kurz Angličtina pre dospelých otvárame pre dve jazykové úrovne:
1. veční začiatočníci – táto úroveň je pre vás vhodná, ak ste sa už angličtinu niekedy učili, máte osvojenú gramatiku a základnú slovnú zásobu,
2. mierne pokročilí – táto úroveň je pre vás vhodná, ak rozumiete vetám a často používaným frázam, viete komunikovať v bežných situáciách.
Pre správne zaradenie do jazykovej úrovne vyplňte online test.

Skupinový kurz prebieha 1x týždenne (1 lekcia = 2 vyuč. hodiny = 2x 45min).

Celkovo má kurz angličtina 24 vyuč. hodín, teda 12 lekcií a trvá 3 mesiace.

Konečná cena kurzu je 168 € (1 vyuč.h. / 7 €)

Vyberte si vyhovujúci termín, pobočku a vyplňte prihlášku na kurz.

Platiť môžete aj prostredníctvom zamestnaneckého programu Benefit Plus.


Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 48 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Doučovanie na prijímačky na 8-ročné gymnázium organizujeme už vyše 13 rokov. V minulom šk. roku 2017/2018 z našich 92 žiakov bolo prijatých 78. Na gymnázium sa dostane 1 z 10 detí a preto považujeme počet prijatých detí z Freedu za vynikajúci! Vďaka nášmu prepracovanému systému si dlhoročne udržiavame úspešnosť prijatia žiakov medzi 85 – 90%. Podrobnejšie informácie o výsledkoch nájdete na našej stránke: perfektné výsledky. Konkrétne hodnotenia rodičov si prečítajte nižšie.

 

Doučovanie na prijímačky na 8-ročné gymnázium z matematiky a slovenčiny prebieha buď:
1. pondelok a streda (spolu týždenne 2 hod. matematiky a 2 hod. slovenčiny)
2. utorok a štvrtok (spolu týždenne 2 hod. matematiky a 2 hod. slovenčiny)
3. skrátený kurz iba v piatok (spolu týždenne 1 hod. matematiky a 1 hod. slovenčiny)
Hodina matematiky a hodina slovenčiny (60 min) nasleduje v jeden deň vždy po sebe.
V kurze je 5 – 8 žiakov.

 

Výhody veľkého kurzu:

vďaka najvyššiemu počtu hodín najviac pomáhame deťom zvýšiť šance na prijatie na gymnázium.

preberieme a precvičíme podrobne jednotlivé učivá a ak bude treba, vrátime sa k nim v priebehu kurzu

postupujeme podľa špeciálnych osnov, ktoré sme vytvorili v spolupráci s lektorkami na základne našich dlhoročných skúseností

v priebehu kurzu vám mailom pošleme podrobnú spätnú väzbu o zvládnutých vedomostiach vášho dieťaťa

precvičíme testy z konkrétnych škôl, na ktoré sa žiaci hlásia

zameriame sa na možné chytáky, na prácu s časom a na zvládnutie trémy

budeme sa dôkladne venovať problematickým učivám

žiaci si môžu priniesť príklady, ktoré im robia problémy a lektorky si ich s nimi individuálne prejdú

veľký kurz má zo všetkých balíčkov po prepočítaní najnižšiu sumu na 60 min/7,00 €

 

Vyberte si vyhovujúci typ kurzu, pobočku a termín v časti REGISTRÁCIA.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 40 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Minulý školský rok 2017/2018 k nám chodilo na kurzy 71 ôsmakov a ôsmačiek, z ktorých a bolo prijatých 59. Na gymnázium sa dostane 1 z 10 detí a preto považujeme počet prijatých detí z Freedu za vynikajúci! Vďaka nášmu prepracovanému systému si dlhoročne udržiavame úspešnosť prijatia žiakov medzi 83 – 90%. Podrobnejšie informácie o výsledkoch nájdete na našej stránke: perfektné výsledky.  Konkrétne hodnotenia rodičov si prečítajte nižšie.

 

Doučovanie na prijímačky na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny prebieha buď:
1. pondelok a streda (spolu týždenne 2 hod. matematiky a 2 hod. slovenčiny)
2. utorok a štvrtok (spolu týždenne 2 hod. matematiky a 2 hod. slovenčiny)
3. skrátený kurz iba v piatok (spolu týždenne 1 hod. matematiky a 1 hod. slovenčiny)
Hodina matematiky a hodina slovenčiny (60 min) nasleduje v jeden deň vždy po sebe. Prípravu na prijímačky z angličtiny organizujeme len v individuálnom kurze.
V kurze je 5 – 8 žiakov.

 

Vďaka najvyššiemu počtu hodín najviac pomáhame zvýšiť šance na prijatie žiaka na bilingválne gymnázium.

 

Výhody veľkého kurzu

preberieme a precvičíme jednotlivé učivá a v prípade potreby sa k nim počas kurzu vrátime

postupujeme podľa špeciálnych osnov, ktoré sme vytvorili v spolupráci s lektorkami na základne našich dlhoročných skúseností

v priebehu kurzu vám mailom pošleme podrobnú spätnú väzbu o zvládnutých vedomostiach vášho dieťaťa, súčasťou ktorej sú aj odporúčania, na čom treba zapracovať a na čo sa sústrediť

budeme sa dôkladne venovať problematickým učivám

precvičíme testy z konkrétnych škôl, na ktoré sa žiaci hlásia

zameriame sa na možné chytáky, na prácu s časom a na zvládnutie trémy

žiaci si môžu priniesť príklady a úlohy, ktoré im robia problémy a lektorky si ich s nimi individuálne prejdú

veľký kurz ma zo všetkých balíčkov po prepočítaní najnižšiu sumu na 60 min/7 €

 

Vyberte si vyhovujúci typ kurzu, pobočku a termín kliknutím na button REGISTRÁCIA.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 30 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Doučovanie na Testovanie 9 a prijímačky z matematiky a slovenčiny prebieha buď:
1. pondelok a streda (spolu týždenne 2 hod. matematiky a 2 hod. slovenčiny)
2. utorok a štvrtok (spolu týždenne 2 hod. matematiky a 2 hod. slovenčiny)
Hodina matematiky a hodina slovenčiny (60 min) nasleduje v jeden deň vždy po sebe.
V kurze je 5 – 8 žiakov.

 

Výhody veľkého kurzu:

vďaka najvyššiemu počtu hodín najviac pomáhame deťom zvýšiť šance na prijatie na gymnázium.

preberieme a precvičíme podrobne jednotlivé učivá a ak bude treba, vrátime sa k nim v priebehu kurzu

postupujeme podľa špeciálnych osnov, ktoré sme vytvorili v spolupráci s lektorkami na základne našich dlhoročných skúseností

v priebehu kurzu vám mailom pošleme podrobnú spätnú väzbu o zvládnutých vedomostiach vášho dieťaťa

precvičíme testy z konkrétnych škôl, na ktoré sa žiaci hlásia

zameriame sa na možné chytáky, na prácu s časom a na zvládnutie trémy

budeme sa dôkladne venovať problematickým učivám

žiaci si môžu priniesť príklady, ktoré im robia problémy a lektorky si ich s nimi individuálne prejdú

veľký kurz má zo všetkých balíčkov po prepočítaní najnižšiu sumu na 60 min/7,00 €

 

Vyberte si vyhovujúci typ kurzu, pobočku a termín v časti REGISTRÁCIA.